Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior Dúbravka

Adresa:

Fedákova 5
841 01 Bratislava

Vedúca prevádzky

Mgr. Dana Florišová
mobil: 0903 903 298
e-mail: naruczachrany@naruczachrany.sk

 

Kapacitné možnosti Senior

  • 36 prijímateľov sociálnej služby podľa paragrafu 39 Zákona v Špecializovanom zariadení (ďalej len ŠZ), ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, či demencia rôzneho typu etiológie.
  • 10 prijímateľov podľa paragrafu 35 Zákona v Zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS), ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickým osoba, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.
  • Alebo fyzické osoby, ktoré potrebujú pomoc inej fyzickej osoby, ale nie sú posúdené v odkázanosti na sociálnu službu a sú samoplatcami (na základe novely paragrafu 74 ods.3 z roku 2011 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Kapacitné možnosti Junior

  • poskytovanie služieb útulku je z dôvodu epidemiologickej situácie v roku 2021 pozastavené.