Hlavný partner

Ďakujeme, že nás podporujete aj roku 2020

Naším hlavným partneron je Nadácia J&T, ktorá prispela na rekonštrukciu budovy
a zariadenia v CSS Náruč záchrany v Dúbravke a na zariadenie v CSS v Solčanoch.

Partneri

Naše projekty a bežné potreby našich klientov pomáhali zabezpečiť:
Zároveň ďakujeme za pravidelnú pomoc našim individuálnym darcom a za obetavú prácu našim dobrovoľníkom! Pomáhate nám pomáhať.