Špecializované zariadenie
Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior

Prevádzka Dúbravka

Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior
Fedákova 5
841 02 Bratislava

Vedúca prevádzky (volať aj v prípade záujmu o umiestnenie príbuzného)

Mgr. Dana Florišová
mobil: 0903 903 298
e-mail: naruczachrany@naruczachrany.sk

Vedúca sestra 

Bc. Patrícia Byšická, dipl.s.
mobil: 0917 448 652
e-mail: hlavnasestra@naruczachrany.sk

Finančný manažér 

Ing. Jana Antošková
mobil: 0917 448 659
e-mail: ekonomika@naruczachrany.sk

Sociálni pracovníci

mobil: 0917 448 654

Mgr. et Mgr. Nikola Fejková
e-mail: senior3@naruczachrany.sk

Mgr. František Duda
e-mail: senior2@naruczachrany.sk

 

 

Sociálne pracovníčky sú k dispozícii od pondelka do piatku. Môžete ich kontaktovať od 8:00 – 13:00 cez SMS, od 13:00 – 16:00 aj telefonicky.

Prevádzka Solčany

Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior Solčany
1. Mája 47/42
956 17 Solčany, okr. Topoľčany

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Mária Mäsiarová
mobil: 0917 404 066
e-mail: zastupkyna.solcany@naruczachrany.sk

Vedúca sestra

Mgr. Marcela Kotesová
mobil: 0918 892 017
e-mail: hlavnasestra.solcany@naruczachrany.sk

Sociálni pracovníci

Mgr. Alena Maťašeová
mobil: 0911 040 640
e-mail: junior.solcany@naruczachrany.sk

Mgr. Dominika Kahúnová
mobil: 0911 040 640
e-mail: junior.solcany@naruczachrany.sk