Služby a cenník Senior - Bratislava, Dúbravka

SENIORSKÝ PRIJÍMATEĽ

Sociálne služby – mesačné platby
 • Zahŕňajú doživotné bývanie, opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a pomoc pri odkázanosti, 5x denne strava (DIA 6x denne strava), pranie, žehlenie, upratovanie.
 • 1-posteľová izba (kuchynka, WC, sprcha, lodžia)
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou:  936 EUR
  - samoplatca: 2 050,09,- EUR
 • 2-posteľová izba (WC, sprcha)
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou:   930 EUR
  - samoplatca: 1 900,09,- EUR
 • 3-posteľová izba (WC, sprcha na chodbe)
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou:   915 EUR
  - samoplatca: 1 800,09,- EUR

INÉ SLUŽBY

Tieto služby sú hradené nad rámec základnej platby za sociálne služby a zahŕňajú:

 • - pravidelná prítomnosť všeobecného lekára v CSS - 23 EUR
 • - pravidelná prítomnosť geriatra, pneumológa, paliatológa v CSS - 23 EUR 
 • - pravidelná prítomnosť a 24 hodinová pohotovosť psychiatra - 10 EUR
 • - ad hoc poradenstvo kožného lekára a pohotovosť - 14 EUR
 • - poradenstvo chirurga – 5 EUR
 • - poradenstvo diabetológa – 5 EUR
 • - fyzioterapeut: denné skupinové cvičenia a individuálne terapie + bazén - 95 EUR
 • - manažment skupinového nákupu liekov - 30 EUR
 • - vedenie súkromných depozitov klientov - 30 EUR
 • - manažment nákupu inkontinenčných pomôcok - 18 EUR
 • - manažment objednávania zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok - 18 EUR
 • - manažment objednávania k externým špecialistom mimo CSS - 23 EUR
 • - zdravotnícky materiál – 9 EUR
 • - manažment elektronickej individuálnej lokalizácie a signalizácia - 45 EUR
 • - Signalizačné podložky (napr. prevencia proti pádom) – 10 EUR
 • - špecializované terapie - 40 EUR
 • - sprievod a preprava k lekárovi mimo zariadenia – 50 EUR
 • - právne a notárske služby – 33 EUR
 • - elektrospotrebiče a ich revízia – 42 EUR
 • - internet – 5 EUR
 • - denná tlač – 8 EUR
 • - výlety a ich organizácia – 38 EUR

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

 • pedikérka - 15 EUR
 • kaderníčka  - 10 až 20 EUR 

Energie – podľa zmluvných podmienok