Služby a cenník Senior - Bratislava, Dúbravka

SENIORSKÝ PRIJÍMATEĽ

Sociálne služby – mesačné platby
 • Zahŕňajú doživotné bývanie, opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a pomoc v odkázanosti, 5x denne
 • strava (DIA 6x denne strava), pranie, žehlenie, upratovanie.
 • 1-posteľová izba (kuchynka, WC, sprcha, lodžia)
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou:  1099,65 EUR
  samoplatca: 1650,- EUR
 • 2-posteľová izba (WC, sprcha)
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou:    949,85 EUR
  samoplatca: 1550,- EUR
 • 3-posteľová izba (WC, sprcha na chodbe)
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou:    849,51 EUR
  samoplatca: 1450,- EUR

INÉ služby – mesačné platby

Tieto služby sú hradené nad rámec základnej platby za sociálne služby a zahŕňajú:

 • - pravidelná prítomnosť všeobecného lekára v CSS - 6 EUR
 • - pravidelná prítomnosť geriatra, pneumológa, paliatológa v CSS - 17 EUR 
 • - pravidelná prítomnosť a 24 hodinová pohotovosť psychiatra - 8 EUR
 • - ad hoc poradenstvo kožného lekára a pohotovosť - 7 EUR
 • - fyzioterapeut: denné skupinové cvičenia a individuálne terapie - 24 EUR
 • - manažment skupinového nákupu a dávkovania liekov - 18 EUR
 • - vedenie súkromných depozitov klientov - 24 EUR
 • - manažment nákupu inkontinenčných pomôcok - 21 EUR
 • - manažment elektronickej individuálnej lokalizácie - 4,50 EUR
 • - manažment objednávania k externým špecialistom mimo CSS - 31,50 EUR
 • - špecializované terapie - 14 EUR

NADŠTANDARDNÉ Služby– hradené z depozitov

 • pedikérka, kaderníčka podľa objednávky - vyúčtovavané a hradené mesačne po uplatnení

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2021:
Zariadenie pre seniorov (ZPS) – 2 139,73 EUR
Špecializované zariadenie (ŠZ) – 2 108,26 EUR
 

Energie – podľa zmluvných podmienok