Služby a cenník Senior - Bratislava, Dúbravka

SENIORSKÝ PRIJÍMATEĽ

Sociálne služby – mesačné platby
 • Zahŕňajú doživotné bývanie, opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a pomoc v odkázanosti, 5x denne
 • strava (DIA 6x denne strava), pranie, žehlenie, upratovanie.
 • 1-posteľová izba (kuchynka, WC, sprcha, lodžia)
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou:  1054,65 EUR
  samoplatca: 1638,- EUR
 • 2-posteľová izba (WC, sprcha)
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou:    895,85 EUR
  samoplatca: 1531,- EUR
 • 3-posteľová izba (WC, sprcha na chodbe)
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou:   798,51 EUR
  samoplatca: 1426,- EUR

INÉ služby – mesačné platby

Tieto služby sú hradené nad rámec základnej platby za sociálne služby a ich cena je od 6,57 EUR/deň a zahŕňajú:

 • zabezpečenie starostlivosti so zmluvnými lekármi: všeobecný lekár (pravidelná starostlivosť vrátane prevencie a intervencie), internista, geriater, pneumológ, paliatológ, psychiater 
 • rehabilitačnú činnosť skupinová a individuálna - individuálna činnosť na lôžku, individuálny nácvik motorockých zručností v telocvični  
 • špeciálne terapie zabezpečované certifikovanými externými terapeutmi
 • organizácia a zabezpečenie nákupov liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok
 • organizácia a zabezpečenie návštev u ďalších odborných lekárov
 • garancia pravidelnej kontroly a neustáleho zlepšovania služieba a zabezpečovanie externých auditov kvality

NADŠTANDARDNÉ Služby– hradené z depozitov

 • pedikérka, kaderníčka podľa objednávky - vyúčtovavané a hradené mesačne po uplatnení

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2021:
Zariadenie pre seniorov (ZPS) – 2 139,73 EUR
Špecializované zariadenie (ŠZ) – 2 108,26 EUR
 

Energie – podľa zmluvných podmienok