Služby a cenník Senior - Solčany

SENIORSKÝ PRIJÍMATEĽ

Sociálne služby – mesačné platby
 • Zahŕňajú doživotné bývanie, opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a pomoc v odkázanosti, 5x denne strava (DIA 6x denne strava), pranie, žehlenie, upratovanie.
 • strava (DIA 6x denne strava), pranie, žehlenie, upratovanie.
 • 1-posteľová izba
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou VÚC: 450,- EUR
  samoplatca: 1 300,- EUR aj so zdravotným fondom
 • 2-posteľová izba
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou VÚC: 420,- EUR
  samoplatca: 1200,- EUR aj so zdravotným fondom
 • 3-posteľová izba
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou VÚC: 330,- EUR
  samoplatca: 1 100,- EUR aj so zdravotným fondom

INÉ služby – mesačné platby

Tieto služby sú hradené nad rámec základnej platby za sociálne služby a ich cena je od 11,50 – 10,20 – 9,86 EUR/deň a zahŕňajú:

 • pravidelné preventívne prehliadky s návštevou lekára priamo na izbe seniora – 1x týždenne, prítomnosť lekára v CSS 2 x týždenne
 • rehabilitačnú činnosť 1x týždenne (individuálna činnosť na lôžku, individuálny nácvik motorických zručností pod dohľadom diplomovanej fyzioterapeutky)
 • poskytovanie základného zdravotníckeho spotrebného materiálu na lôžku aj v ambulancii
 • špeciálne terapie zabezpečované certifikovanými externými terapeutmi
 • organizácia a zabezpečenie nákupov liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok
 • organizácia a zabezpečenie návštev u ďalších odborných lekárov
 • garancia pravidelnej kontroly a neustáleho zlepšovania služieba a zabezpečovanie externých auditov kvality

NADŠTANDARDNÉ Služby– hradené z depozitov

 • pedikérka, kaderníčka, preprava k odborným lekárom – podľa rozsahu poskytnutej služby – vyučtovávané a hradené mesačne po uplatnení

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2021:
Zariadenie pre seniorov (ZPS) – 1 203,25 EUR
Špecializované zariadenie (ŠZ) – 1 607,45 EUR
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – 1 260,31 EUR
 

JUNIORSKÝ PRIJÍMATEĽ (matka s dieťaťom)

Sociálne služby – mesačné platby
Klientka 49 EUR
Dieťa 10 EUR

Energie – podľa zmluvných podmienok