Služby a cenník Senior - Solčany

SENIORSKÝ PRIJÍMATEĽ

Sociálne služby – mesačné platby
 • Zahŕňajú  bývanie, opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a pomoc v odkázanosti, 5x denne strava (DIA 6x denne strava), pranie, žehlenie, upratovanie.
 • 1-posteľová izba
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou verejných zdrojov: 680,- EUR
  samoplatca: 1435,- EUR
 • 2-posteľová izba
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou verejných zdrojov: 580,- EUR
  samoplatca: 1335,- EUR
 • 3-posteľová izba
  cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou verejných zdrojov: 480,- EUR
  samoplatca: 1235,- EUR

INÉ SLUŽBY

Tieto služby sú hradené nad rámec základnej platby za sociálne služby a zahŕňajú:

 • - pravidelná prítomnosť všeobecného lekára v CSS - 6 EUR
 • - fyzioterapeut - denné skupinové cvičenia a individuálne terapie - 34 EUR
 • - manažment skupinového nákupu a dávkovania liekov - 22,50 EUR
 • - vedenie súkromných depozitov klientov - 24 EUR
 • - manažment nákupu inkontinenčných pomôcok - 21 EUR
 • - manažment objednávania zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok - 21 EUR
 • - manažment objednávania k externým špecialistom mimo CSS - 31,50 EUR

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

 • pedikérka, kaderníčka, preprava k odborným lekárom – podľa rozsahu poskytnutej služby – vyučtovávané a hradené mesačne po uplatnení

JUNIORSKÝ PRIJÍMATEĽ (matka s dieťaťom)

Sociálne služby – mesačné platby
Klientka 49 EUR
Dieťa 10 EUR

Energie – podľa zmluvných podmienok